Emigratieboek.nl - Blog van Marjan van den Dorpe - Onder de Spaanse zon   
Zoek op deze site:
Blog van Marjan van den Dorpe - Onder de Spaanse zon

week 1- Het feest van de Heilige Cecilia


Rond deze tijd vindt er in bijna elke stad en elk dorp in Spanje het feest van de Heilige Sint Cecilia plaats. Zij staat bekend als de beschermheilige van de muziek, instrumentmakers en de zangers.

Volgens de legende stamde ze uit een voorname Romeinse adelijke familie. Deze dwong haar ,min of meer om heel jong te trouwen. Ze was hierdoor zeer ongelukkig en vond troost in de muziek. Op haar bruiloft werd heel veel muziek gemaakt en midden in dit feestgedruis richtte Cecilia haar hart alleen maar tot God en vroeg of ook in haar bruidsnacht zij haar maagdelijkheid zou mogen behouden. Dit lukte. Die nacht vertelde zij haar echtgenoot, Valerianus, dat ze een beschermengel heeft. Hierdoor komt Valerianus tot inzicht en bekering. Zowel zij als hij sterven vervolgens als martelaren onder een nieuwe vlaag van christenvervolging in het jaar 230.

De heilige Cecilia wordt vaak afgebeeld met een orgel in tegenstelling tot Nederland waar zij wordt voorgesteld met een valk. Deze valk heeft uiteraard niets te maken met haar als beschermheilige van de muziek, maar alles met haar adelijke afkomst. Als patrones van de muzikanten zijn ontelbare muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar vernoemd. Zelfs was zij een inspiratiebron voor vele componisten zoals Henry Purcell die de hymne ‘Hail, Bright Cecilia in 1692 componeerde.

Cecilia was in de middeleeuwen zó populair dat er steeds meer verhalen rond haar persoon verteld werden. Dat werden er zo veel dat het vandaag de dag nagenoeg onmogelijk is geworden om uit te vinden welke waar zijn en welke niet. Op de plaats in Rome waar zij als martelares gedood was (in de buurt van haar huis), verrees in de vijfde eeuw een naar haar genoemde kerk. Deze kerk werd in de negende eeuw helemaal vernieuwd. In 1599 werden er, in het kader van een restauratie, opgravingen gedaan. Tijdens deze opgravingen vond men het lijk van een jonge vrouw. Het was nog helemaal intact. Het lag op de rechter zij en was gehuld in een lang gewaad afgezet met goudbrokaat. De hals had een diepe snede en op de kleding zaten bloedsporen. Het zou hier gaan om het ontzielde lichaam van Sint Cecilia. Later heeft beeldhouwer Maderno haar in diezelfde houding in marmer uitgehouwen.

Een ander verhaal dat over haar de ronde doet is het verhaal over haar vingers. De ene hand laat drie en de andere hand één uitgestrekte vinger zien. Dit zou symbool staan voor haar geloof in de Drie-ene-God. Na haar overlijden hulden de vroeg christenen haar lichaam in dure gewaden van zijde en goud en legden haar in een kist van cipressenhout precies in de houding waarin zij gestorven was. Aan haar voeten werden linnen doeken en sluiers gelegd. Deze werden gebruikt om haar bloed te verzamelen. Ze werd ter ruste gelegd in de catacombe van Sint Callistus door (de latere) paus Urbanus. Deze paus had eerder haar echtgenoot en zwager gedoopt.

In 822, tijdens een tijd van herstel voor de kerk in het algemeen en voor de kerk die aan haar naam was toegewijd in het bijzonder, was het de wens van de toenmalige paus Pascal I om haar stoffelijk overschot over te plaatsen naar een ereplaats in haar kathedraal. Helaas wist hij niet waar haar lichaam begraven was. Als door een wonder verscheen Sint Cecilia aan hem in een visioen terwijl hij aan het bidden was. Zij vertelde hem de plaats waar haar lichaam zich bevond. Het relikwie werd op precies dezelfde plaats teruggevonden. Paus Pascal I liet het lichaam van de heilige, samen met dat van haar man en een andere martelaar genaamd Maximum overbrengen naar de kathedraal en onder het altaar begraven.


Deel deze column met anderen (E-mail, Twitter, Hyves, Facebook, etc.)

Reacties
Er zijn nog geen reacties op deze column.

Alle blogs op een rijtje
Lees ook deze titel

Andere blogs

Margareth Hol
Een nieuw leven in Ierland


Anneke Koorn
Avontuur in Istanbul


Pieter Mans
Volgende week misschien...


Brenda van den Brink
Verliefd op Jordanië


Roland en Barbara van Zeijl
A journey of a 1000 miles


Elisabeth Arts
Toekomstmuziek in Frankrijk


Stef Smulders
Italiaanse toestanden